Mediepolitik Oasen

Mediepolitik for Oasen:


I fritidshjemmet Oasen er der fra tid til anden mulighed for at benytte digitale medier til spil.
For at skabe klarhed over vores principper for brug af digitale medier i vores fritidshjem har vi formuleret denne mediepolitik.


Mandag har fået prædikatet “spilledag”, hvor børnene må spille på deres skole-iPads.

Vi oplever, at flere børn nyder at kunne spille denne ene dag om ugen, og samtidig at det langt fra er en altoverskyggende aktivitet. Børnene benytter sig også om mandagen af vores andre tilbud.
Det er ikke tilladt at medbring telefoner eller egne tablets til spil.
De spil, der kan spilles, er spil beregnet til børnegruppen. Det er ikke tilladt at spille spil med f.eks. voldeligt eller seksuelt indhold. Der må ikke surfes efter ting af upassende karakter, heller ikke når man søger efter musik og videoer på YouTube.


Finder vi ud af, at et barn ikke kan overholde de regler, vi har omkring brug af digitale medier, vil vi efter aftale med forældrene inddrage barnets tilladelse til brug af disse i fritidshjemmet i en periode.

Skolen har dog internetfilter, der vanskeliggør upassende brug af internettet betragteligt.


Vi tilstræber som led i den digitale dannelse hos børnene at lave forløb, hvor vi som voksne lærer børnene at arbejde med digitale medier på en anden måde end blot at spille. F.eks. har vi fast hvert skoleår et par uger med stop motion-forløb, hvor børnene lærer at lave film, som består af sammensatte fotosekvenser.


I forbindelse med medbragte telefoner i fritidshjemmet, er det ikke tilladt at ringe til forældre uden forudgående aftale med en af fritidshjemmets voksne.

Forældre bedes ligeledes kontakte os på telefon 27 84 05 74, hvis der er beskeder frem for at ringe til barnets telefon.

Særligt for store børn (3. klasse og op):
Elever fra 3. klasse og opefter kan benytte vores ”storebørnsrum”. Her har de mulighed for at hygge for sig selv i lidt mere rolige omgivelser. Her må der også spilles på skole-iPads, men for de store børn gælder det, at man også må medbringe egne tablets til at spille på. Vi har tillid til – og erfaring med – at de store børn godt kan overholde de regler, vi har for online adfærd.


For de store børn er tirsdag ”mediefri” dag.

Onsdag, torsdag og fredag må der først spilles fra 14.30.
Mandag holder vi ”mandagsklub”, hvor vi er i 3. klasses lokale, hvor der bl.a. kan spilles PlayStation.
Vi kan også finde på at lukke ned for elektronik i storebørnsrummet, når vi udbyder andre aktiviteter henvendt til de store, f.eks. gymnastiksalen eller udeaktiviteter.
Det er vores oplevelse, at der ved brugen af digitale medier i Oasen, er gode sociale samspil børnene imellem.
Vi ser at der høj grad er et godt samspil indbyrdes i klasserne, når de spiller sammen, eller kigger med over skulderen på hinanden når der spilles.

Også på tværs af alders- og vennegrupper, når nogle hjælper andre med hvordan man f.eks. kommer videre fra en svær bane, eller udveksler erfaringer fra et spil.
Det er et væsentligt punkt i valget om at tillade digitale spil i storebørnsrummet.


Her søger vi, med en god veksling mellem digitale medier og vores øvrige tilbud at holde på nogle børn, der måske ellers ville prioritere at tage hjem og spille iPad alene, frem for at få del i det sociale samspil, vi oplever omkring brugen af medier i Oasen.

Made by Hjemmesider.dk