Profil og undervisning

På Ringsted Lilleskole anvender vi Folkeskolens “Fælles mål” som udgangspunkt for vores undervisning.

Dog anvender vi ikke de beskrevne delmål efter hhv. 3. og 6. klassetrin, men kun slutmålene.

Skolen tilbyder folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i alle fag på nær kristendom, da skolen er fritaget for undervisning i kristendom.

På Ringsted Lilleskole følger vi placeringen af fagene i folkeskolen, men vær opmærksom på at timetallet for de enkelte fag kan være forskelligt fra folkeskolen både i den ene og den anden retning.

Vi har dog valgt tidlig sprogstart med engelsk fra 0.klasse samt tysk fra 4. klasse.
Naturfag hos os i 7.-9. klasse rummer fagene biologi, geografi samt fysik-kemi.

Skolen opererer ikke med begrebet “understøttende undervisning”. Derfor er vores samlede timetal mindre end folkeskolens timetal, hvilket betyder, at børnene på Ringsted Lilleskole i gennemsnit ikke har lige så lange dage som i folkeskolen. Det gælder særligt de mindre og mellemstore børn. Det betyder naturligvis ikke, at vores børn bliver dårligere stillet end børn i folkeskolen.

Vores børn klarer sig meget flot i de afsluttende prøver i 9. klasse. I kan se både skolens karakterer og fag- og timefordeling under “Om skolen”.

Vores undervisning

Ringsted Lilleskole tilbyder undervisning fra 0.kl- 9. kl.
Klasserne er inddelt i 2 afdelinger:

  • Trin 1: 0.klasse – 5.klasse
  • Trin 2: 6.klasse – 9. klasse

Undervisningen er tilrettelagt dels i et grundskema, hvor lærerne underviser børnene i de forskellige fags metoder og indhold, dels i perioder med fælles emner, enten på tværs af klasserne i de enkelte afdelinger eller på tværs af hele skolen. Her indgår fagene i arbejdet med forskellige emner, projekter, temaer mm.
Vi arbejder med at lære børnene at kunne indgå i et samarbejde om at løse en opgave – enten formuleret af lærerne eller af børnene – eller af børn og lærere i fællesskab.

Vores mål er at få fagene til at spille sammen, men også at give plads til, at eleverne kan fordybe sig i fagenes egenart.
Vi arbejder med en kreativ tilgang – at træne børnene i at kunne få øje på det anderledes mulige. Vi underviser derfor også i mange forskellige slags sprog – film, krop, musik og billedkunst opfatter vi også som sprog.

Made by Hjemmesider.dk