Forældreråd for 6.-9. klasse

Forældreråd i 6.-9. klasse:

Opgaver og funktioner:

 • At sørge for, at der bliver afholdt sociale arrangementer i klassen, min.1 gang pr. skole år
 • At sørge for, at introducere nye forældre til klassen.
 • At have samarbejde med klasselærer omkring klassemæssige arrangementer som f.eks. ture, klasse julefrokost, morgenmad i klassen ved afslutningsdage m.v.
 • At være ansvarlig for klassens klassekasse i forældreregi.
 • At have et fast punkt på forældremøderne med “nyt fra klasserådet”

Særligt for:

For 7. klasse:

 • Stå for bod (drikkevarer kage og lette spise-ting) ved:
  • Efterårsarrangement på skolen
  • Sommerkoncert juni måned
 • Klargøring og oprydning samt kaffe og kage ved skolens Generalforsamling i april
 • Udvalg vedr. ”Blå Mandag” for eleverne, som ikke er et skolearrangement.

For 9. klasse:

 • Sidste skoledag (karameller, morgenmad m.v)
 • Dimissionsfest for elever
 • Evt. overnatning-afslutningstur 9. klasse i samarbejde med klasselærere.
Made by Hjemmesider.dk