Omsorgsplan

Denne plan skal opfattes som et ”beredskab”, der skal bruges, når det der ikke må ske,
alligevel sker.

Alvorlig sygdom
Det personlige tab (når en elev i klassen mister).
Det fælles tab (når klassen mister en elev eller en lærer/pædagog)
Det kollegiale tab (når skolen mister en medarbejder)

Alvorlig sygdom:
Alvorlig sygdom. Kræver handling med det samme af klasselæreren evt. i samarbejde med en anden af klassens lærere.
Kontakt til familien vedrørende følgende punkter:
Klassens lærere, kontoret, tap og fritidshjem orienteres.
Hvad ønsker hjemmet?
Klassen orienteres.
Klasser/hold, der har berøring med eleven, orienteres.
Klassen og klasselæreren planlægger modtagelse af eleven.
Klasselæreren sørger for opfølgning. Samtaler. Evt. ved sundhedsplejerske/læge.

Det personlige tab – når en elev mister.
Kræver handling med det samme af skoleleder og klasselærer evt. i samarbejde med en
anden af klassens lærere. Ansvarsfordelingen koordineres.
Kontakt til familien vedrørende følgende punkter:
Klassens lærere, kontoret, tap og fritidshjem orienteres.
Hvad ønsker hjemmet?
Klassen/skolen orienteres.
Flaghejsning (pedel), klasselærer og klasse deltager. (Flaget hejses på halv ved forældres
eller søskendes død)
Skriftlig information til forældrene i den berørte klasse.
Klassen og klasselæreren planlægger modtagelse af eleven.
Klasselærer og skoleleder deltager i begravelsen, og skolen sender en bårebuket.
Opfølgning i klassen: gennem samtaler med elev/elever, evt. inddrages
sundhedsplejerske, psykolog eller præst. På førstkommende lærermøde og forældremøde
orienteres om eleven samt klassens reaktion. Orientering om klasselærerens fortsatte
håndtering.

Det fælles tab – når klassen mister en elev.
Kræver handling med det samme af skoleleder og klasselærer evt. i samarbejde med en
anden lærer. Ansvarsfordelingen koordineres.
Kontakt til hjemmet – hvad ønskes der/hvad tilbyder vi?
Skolelederen orienterer det samlede personale. Handlingsplan mangfoldiggøres til
personalet.
Klassen/skolen orienteres (skoleleder i samarbejde med klasselærer)
Der flages på halv (pedel). Skolen samt personale deltager.
Ritualer: blomster, breve/ tegninger til familien, fællestime med sang og kort nekrolog,
plante et træ, lys m.m.
Skriftlig information til forældrene i den berørte klasse.
Information til hjemmet – hvad har vi gjort på skolen.
Mulighed for deltagelse i begravelse (klassen, klasselærer samt skoleleder evt. andre
lærere)
Skolen sender bårebuket.
Opfølgning i klassen gennem samtaler. Evt. inddrages sundhedsplejerske, psykolog eller
præst. På først kommende lærermøde og forældremøde orienteres om klassens reaktion
samt klasselærerens fortsatte håndtering.

Det kollegiale tab – når skolen mister en medarbejder.

Kræver handling med det samme af skolelederen.
Skoleleder tager kontakt til familien.
Skoleleder orienterer skolens ansatte samt bestyrelsen.
Hele skolen orienteres. Fællestime med sang og kort nekrolog, blomster/lys m.m.
Der flages på halv (pedel). Hele skolen deltager.
Skriftlig information til forældrekredsen på Intra.
Der gives mulighed for deltagelse i begravelse.
Skolen sender bårebuket.
Opfølgning i klasserne ved klasselærer.

Ved dødsfald i ferier.
Indhentning af information – skoleleder/klasselærer.
Der flages på halv (pedel).
Hvad ønsker hjemmet?
Underretning af personale samt den/de berørte klasser.

Made by Hjemmesider.dk