Hvad er en friskole?

Definitioner, lovgrundlag, krav og tilsyn:

Frie grundskoler, eller private grundskoler, er skoler, der er oprettet under friskoleloven. Begrebet omfatter traditionelle grundtvig-koldske friskoler, de større privatskoler i byerne (typisk opstået som realskoler), lilleskoler, kristne, katolske, muslimske skoler, tyske mindretalsskoler, steinerskoler, freinetskoler m.fl.

Frie grundskoler underviser elever på samme alderstrin som folkeskolen, men er selvejende institutioner, der drives af en forældrevalgt bestyrelse. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed og har det overordnede ansvar for skolens drift. Bestyrelsen ansætter og afskediger såvel skoleleder som lærere.

Fælles for undervisningen i de frie grundskoler er, at undervisningen kan tilrettelægges friere end i for eksempel folkeskolen. Skolerne vælger selv deres værdigrundlag. Skolernes undervisning kan for eksempel bygge på et religiøst livssyn, en bestemt pædagogik eller tage udgangspunkt i et særligt interesseområde.

Selvom rammerne for undervisningen i de frie grundskoler er friere, skal undervisningen altid stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er også lovbestemt, at eleverne på en fri grundskole skal modtage en undervisning, der forbereder dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Forældrene skal betale en egenbetaling, som fastsættes af den enkelte skole. Statstilskud udgør knap 74 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev (pr. 2011). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud og tilskud til SFO.

Der er forskellige former for tilsyn med frie grundskoler. For det første fører forældre til børn på frie grundskoler selv tilsyn med undervisningen. Skolerne skal derudover enten vælge en eller flere eksterne tilsynsførende, eller skolen skal gennemføre en selvevaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Hvis skolen vælger en ekstern tilsynsførende, er der i friskoleloven fastsat regler om, hvad tilsynet indebærer, og nyvalgte tilsynsførende skal fra den 1. august 2012 være certificerede.
Dertil kommer, at Skolestyrelsen fører flere former for tilsyn med kvaliteten af undervisningen på frie grundskoler, herunder også aspektet med frihed og folkestyre. Endelig fører Undervisningsministeriet tilsyn med frie grundskolers økonomi og påser, at tilskudsbetingelserne er overholdt, herunder at skolerne er uafhængige, og at en skoles midler alene kommer skole- og undervisningsvirksomheden til gode.

Made by Hjemmesider.dk