Skolepenge samt betaling af fritidshjem

Skolen

Skolepenge pr. måned 1605 kr. i skoleåret 2022/23 . Der er der 35 % søskenderabat på 2. og 3. barn, herefter 45 % rabat på efterfølgende barn/børn.

Juli er betalingsfri måned

Søskendemoderation forudsætter samme husstand for alle børn.
Der betales til lejrskole- og ekskursionsopsparing svarende til 80 kr. pr. md.
Der betales et materiale gebyr, der bl.a. dækker over lån af iPad på 115 kr. pr. md. i 1.-3. klasse.

Oasen

Fritidshjemmet koster 1045 kr. i skoleåret 2022/23 for fuld plads (både morgen og aften) pr. md. i 11 måneder.
På fritidshjem er der 45 % rabat på 2. og følgende børn.
Dog er der kun søskenderabat for elever til og med 3. klasse på fritidshjemmet.

Hertil kommer betaling til café på kr. 50 pr. måned

Spirer

Der betales Spirebetaling (førskoletilbud) kr. 2.100,- pr. md. I 3 måneder (maj, juni og juli). Der ydes ikke søskenderabat, men beløbet dækker både skoletid og SFO-tid.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyr på kr. 500,- betales når barnet meldes ind.

Boggebyr på kr. 1.000,- der skal betales ved barnets optagelse.

Skolepengene betales d. 1. august for undervisning i august, 1. september for undervisning i september og så fremdeles.

Tilrettet efter bestyrelsesbeslutning november 2020 for skoleåret 2021/22.

Made by Hjemmesider.dk