Skolepenge samt betaling af fritidshjem

Skolen

Skolepenge pr. måned 1.640,- kr. i skoleåret 2023/24 . Der er der 35 % søskenderabat på 2. og 3. barn, herefter 45 % rabat på efterfølgende barn/børn.

Juli er betalingsfri måned

Søskendemoderation forudsætter samme husstand for alle børn.
Der betales til lejrskole- og ekskursionsopsparing svarende til 100,- kr. pr. md.
Der betales et materiale gebyr, der bl.a. dækker over lån af iPad på 115,- kr. pr. md. i 1.-3. klasse.

Oasen

Fritidshjemmet koster 1.100,- kr. i skoleåret 2023/24 for fuld plads (både morgen og aften) pr. md. i 11 måneder.

På fritidshjem er der 45 % rabat på 2. og følgende børn.
Dog er der kun søskenderabat for elever til og med 3. klasse på fritidshjemmet.

Hertil kommer betaling til café på 50,- kr. pr. måned

Spirer

Der betales Spirebetaling (førskoletilbud) 2.100,- kr. pr. md. I tre måneder (maj, juni og juli). Der ydes ikke søskenderabat, men beløbet dækker både skoletid og SFO-tid.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyr på 500,- kr. betales når barnet meldes ind.

Boggebyr på 1.000,- kr. der skal betales ved barnets optagelse.

Skolepengene betales d. 1. august for undervisning i august, 1. september for undervisning i september og så fremdeles.

Tilrettet efter bestyrelsesbeslutning maj 2023.

Made by Hjemmesider.dk