Skolens værdigrundlag

Ringsted Lilleskole er en uafhængig skole, som er fri af politiske og religiøse tilhørsforhold.

På Ringsted Lilleskole vægter vi dannelse med fokus på stærke sociale kompetencer.

Vi prioriterer en aktiv og undersøgende læring samt kreativitet i alle fag.
Vi ser værdien i forskelligheder, og vi forventer, at alle bidrager til fællesskabet med det, de kan.

Vi lærer børnene at turde begå fejl, at være nysgerrige og modige.
Vi udfordrer børnene fagligt og socialt, så alle kan udnytte deres potentiale og blive så dygtige, som de kan.

Vi danner livsduelige børn og unge, som evner at samarbejde, kommunikere, løse problemer, tænke kritisk og være kreative, så de som demokratisk dannede kan være og virke i verden.

På Ringsted Lilleskole tror vi på, at et stærkt og trygt fællesskab bestående af børn, forældre og medarbejdere er en forudsætning for, at det enkelte barn trives og oplever succes på skolen og senere i livet.

Det er vores mål, at børnene forbliver nysgerrige og handlekraftige gennem hele livet.

Vi ser børnelivet som værdifuldt i sig selv.

Made by Hjemmesider.dk