Skolens tilsynsførende

Birk Christensen

Certificeret tilsynsførende

Jeg hedder Birk Christensen, og jeg har siden 2012 været certificeret tilsynsførende for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, under Undervisningsministeriet.

Jeg er læreruddannet fra Holbæk Seminarium og har bl.a. arbejdet som lærer på Sejergaardsskolen i Tølløse i 8 år, som sekretariatschef i Børns Vilkår i 16 år og som forstander på Tølløse Privat- og Efterskole i 11 år.

Jeg har også været medlem af en skolebestyrelse, i flere år som formand, og jeg har desuden erfaring som tilsynsførende.

Som forældrevalgt tilsynsførende er min formelle opgave bl.a. at vurdere om undervisningen kan måle sig med, hvad der kræves i folkeskolen. Forældrene skal være trygge ved, at deres børn modtager en undervisning, der er kvalificerende til et videre uddannelsesforløb. Mere uformelt er samtale og refleksion den bedste måde at være tilsynsførende på, og jeg stiller gerne min viden og erfaring til rådighed for lærere og ledelse.

Det vigtigste fokus for mig er børnene og deres skolegang. Uddannelse og dannelse er to af de væsentligste opgaver, som skolen har. Det vigtigste for børnene er derfor en god hverdag med trivsel og læring med en frugtbar relation til de voksne og til kammerater.

Made by Hjemmesider.dk