Praktisk info

På tavlen: Her kan I se, hvem der er krydser og hvilke aktiviteter der er i fritidshjemmet, hvad der er til café og evt. andre opslag. Ugeplan og bliver desuden lagt på ForældreIntra hver uge.

Rollerne i Oasen:
 Krydser – Den der står i køkkenet, har café, passer telefon, sender børn afsted og den person I skal sige farvel til hver dag
 Flyver – Ved behov (typisk når vi serverer lidt mere tidskrævende café) har vi en flyver, der hjælper krydseren.
 Udevagt – Den der holder øje med hele udeområdet og rydder op ude sammen med børnene.
 Aktivitet – Her er det meget forskelligt, vi prøver at tilgodese de forskellige børn vi har, med de ressourcer vi har til rådighed.

Telefon: Vi opfordrer til, at alle aftaler der kan laves hjemmefra bliver det, og at der enten bliver givet besked via telefon eller ForældreIntra. Alle beskeder bliver læst hver dag og bliver besvaret. Det er vigtigt at beskeder om legeaftaler og sendetider bliver sendt til alle fritidshjemmets medarbejdere (Line Poulsen, Thomas Døssing, Annette Sidler, Mirjam Johannesen og Peder Mogensen).

Legeaftaler: Vi opfordrer naturligvis til legeaftaler, men det er kun børn med egen telefon der kan lave dem selv. Børnene må ikke bruge fritidshjemmets telefon til dette. I forældre er velkomne til, at ringe fra egne telefoner, når I henter jeres børn.

Telefonliste: Vi har en telefonliste med numre til alle forældre liggende, så vi på den måde kan støtte op om legeaftaler. Ønsker I ikke at stå på telefonlisten, fjerner vi naturligvis jeres nummer.

Café: Vi tilbyder børnene et lille måltid hver dag kl. ca. 14. Dette er for nogle ikke helt nok, så lidt ekstra spiseligt i madpakken til sene eftermiddage, kan være en god idé.

Børnenes ejendele: Vi vil kraftigt opfordre til, at man skriver navn på alt, hvor det kan lade sig gøre. Vi oplever at der bliver glemt rigtigt mange ting, både på skolen og i fritidshjemmet, og et navn kan hjælpe tingene tilbage til rette ejermand.

Glemte sager: I må meget gerne holde øje med ting og tøj der ligger i vindfanget, på bordet og med jævne mellemrum tjekke, om der ligger noget der tilhører jeres børn.

Børnemøde: Vi holder børnemøde for alle børnene i Oasen den første tirsdag i hver måned. Her får de mulighed for at lufte tanker og idéer, og komme med egne inputs. Vi har mulighed for at informere jeres børn om forskellige tiltag, og vi har også mulighed for at ridse de forskellige regler op, hvis nogen skulle have glemt dem. Derudover kårer vi til børnemødet ”månedens fritterbarn”, som er et barn der har gjort sig særligt bemærket som hjælpsom ifm. f.eks. servering af café, oprydning, været en god kammerat, e.l.
iPad: Børnenes iPads skal blive i tasken når de er i fritidshjemmet, mandag undtaget hvor det er spilledag. Vi benytter dem i øvrigt af og til i fritidshjemmet ved forskellige projekter.

Sproget: Vi oplever desværre at mange børn snakker rigtig grimt, det kan selvfølgelig smutte for selv den bedste, men vi ser gerne at børnene snakker pænt her – det gør det lidt sjovere når vi er så mange sammen.

Faste aktiviteter I ugens løb:
Mandag: Mandag har vi spilledag hvor børnene gerne må spille på deres skole-iPads. Se evt. vores mediepolitik under menupunktet ”Fritidshjemmet Oasen” for vores holdninger til brug af digitale medier i Oasen.
Derudover har vi ”Mandagsklub” for de største børn (3. klasse og opefter) i hovedbygningen. Her laver vi te, hygger, spiller, ser film, går i salen, spiller PlayStation, hører musik eller hvad vi ellers finder på.

Tirsdag: Tirsdag er ”mediefri” dag i storebørnsrummet – altså ingen iPads eller andet til spil og surfing på nettet.
Normalt vil vi benytte gymnastiksalen om tirsdagen. Ofte spiller vi stikbold, da det er en aktivitet mange børn er vilde med, og mange kan være med ad gangen. Vi laver dog af og til også fri leg (hvilket især mange af de mindre holder af), og andre boldspil som f.eks. høvdingebold, bordtennis og multibold.

Fredag: Fredag er legetøjsdag, hvor børnene selv må tage legetøj med hjemmefra.

Øvrige aktiviteter i løbet af ugen: De fleste dage har vi åbent i vores kreative værksted ”multi”. Se ugeplanen for hvilke forløb der er i gang den enkelte uge. Derudover benytter vi os ofte af gymnastiksalen, gerne mindst et par gange om ugen.

Storebørns-aktiviteter: Hver mandag har vi mandagsklub som beskrevet længere oppe. Derudover har de store børn deres eget rum, hvor de kan sidde og hygge sig, og hvor de må spille på tablets (tirsdag er som nævnt spillefri, øvrige dage må der spilles efter 14.30.) Vi tilmelder os Vilde Vulkaner festival hvert år som er for 3. klasse og opefter. Derudover er der lagt flere klubaftener og ture ud af huset for vores store børn ind i årsplanen.

Leg i Fritidshjemmet: Vi er heldige at have et stort udeområde med boldbane og skov, hvor børnene har mulighed for at bruge deres fantasi og kreativitet. Det kan f.eks. være at bygge huler i skoven, eller klatre i træerne. Vi har også en dejlig sandkasse, og en svævebane som bliver brugt flittigt.

Multi-rum: Vores kreative værksted på Oasen kalder vi for ”Multi”. Her har børnene mulighed for at være kreative med bl.a. decoupage, maling, perler og mange andre ting. Til jul laver vi julegaver og -pynt, og op til påske, fastelavn, halloween, etc. laver vi ting der passer til.

Aktiviteter i løbet af året: I løbet af året har vi en række forløb og aktiviteter. F.eks. har vi hvert efterår et par uger, hvor vi holder spilleturnering. Her dystes i brætspil som stratego, uno og skak. I starten af kalenderåret holder vi sædvanligvis stop-motion forløb, hvor vi arbejder på iPads. Hold øje med Oasens aktivitetskalender på skolens hjemmeside.

Made by Hjemmesider.dk