Kost – og sundhedspolitik

Kost, adfærd og indlæringsevne 3 overordnede mål for Ringsted Lilleskole.
Formål:
 at lære børnene gode kostvaner og træffe sunde valg med henblik på fremme af
sundhed og velvære
 at samarbejde med forældrene, så sundhed og gode kostvaner er en fælles sag
 at skabe ro og trygge rammer, så børnene forbinder det at spise med noget rart
 at fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af
undervisningen

Vi vil nå disse mål ved:
 at klasserne arbejder med emner, der er relevante for kost og sundhed, hvor det
naturligt indgår
 at satse på sæsonens friske råvarer i frugtfrikvarter og undervisning
 at børnene har adgang til koldt frisk vand
 at inspirere og inddrage forældrene
 at læreren er i klassen ved spisning og har ansvar for ro, hygge og tryghed
 at Fritidshjemmet støtter og fremmer de samme mål
 at der ikke må medbringes slik, saftevand, juice og cacao
 at ved fødselsdage og festlige lejligheder vil undtagelser forekomme
 at eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skolen.
 Skolens kost – og sundhedspolitik skal være levende og i fortsat udvikling.
 Kost, sundhed og motion skal indarbejdes i temadage og emner hvor der arbejdes
tværfagligt.

Made by Hjemmesider.dk