Statements for det gode forældresamarbejde

 • Ved det første forældremøde i skoleåret præsenteres retningslinjer for det gode skolehjem samarbejde.
 • Det gode samarbejde er præget af åbenhed og tydelighed. Hvis der er forhold, som du er utilfreds med omkring dit barns skolegang, tager du direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter du som udgangspunkt henvendelse til skoleledelsen.
 • Vi forventer den direkte kommunikation personale og forældre imellem. Ved behov kan parterne mødes på skolen.
 • Skoleintra bruges primært til kommunikationen skole og hjem imellem.
 • Personalet melder klart ud hvornår og hvordan man kan kontaktes efter endt skoletid. Personalet må altid kontaktes på Skoleintra.
 • Skolen informerer ved behov en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder problematisk fravær.
 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældres side så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for alle parter.
 • Skolens ansatte tjekker beskeder på intra dagligt på hverdage og besvarer beskeder indenfor et arbejdsdøgn. Er det ikke muligt, sendes en bekræftelse på modtagelse.

Generelt

Det er personalets forventning, at nedenstående etiske principper for kommunikation anvendes af alle parter.

 • Brug kun Skoleintra til skolerelaterede ting.
 • Skriv aldrig når du er vred.
 • Diskuter aldrig tredje part.
 • Undgå personlige angreb.
 • Lad informationen være saglig.
 • Håndtering af komplekse problemstillinger skal ske i en mundtlig kommunikation mellem skole og hjem.
 • Personsager bliver kun drøftet mellem de involverede parter og ikke i en større personkreds og/eller på de sociale medier.
Made by Hjemmesider.dk