Optagelse til 1.-9. klasse

Optagelse på venteliste

Familier, der ønsker, at deres børn skal gå på Ringsted Lilleskole, skal som det første udfylde og sende en ventelisteblanket til skolens kontor. I vil kort efter modtage en mail fra os med praktiske informationer, inklusive hvordan I indbetaler det obligatoriske indskrivningsgebyr.
Vi vil anbefale, at I skriver jeres barn op så tidligt som muligt, da vi til nogle årgange har lange ventelister. Jo tidligere I skriver jeres barn på ventelise, jo bedre chance for optagelse er der naturligvis.

Når vi laver klassedannelse, bestræber vi os på at have en nogenlunde ligelig fordeling mellem drenge og piger. Selvom vi IKKE har søskendegaranti, kigger vi naturligvis på, om familierne i forvejen har en relation til skolen.

Vi kan derfor ikke give jer endelig besked om, hvorvidt jeres barn er optaget, før der er en evt. ledig plads i den klasse, der søges optagelse til.

Vi er naturligvis altid behjælpelige med en foreløbig status.

Informationsmøde og samtaler med potentielle elever

Hvis I ønsker jeres barn optaget som mulig elev på Ringsted Lilleskole i 1.-9. klasse, inviteres I og jeres barn til en personlig samtale vedr. skolestart.

Her vil vi blandt andet fortælle jer mere om skolen, samt give en masse praktisk information. I vil høre, hvad I kan forvente, samt hvilke forventninger, vi har til jer, og I vil naturligvis få en rundvisning, hvor I kan se skolen både ude og inde.

Ved samtalerne får begge parter mulighed for at møde hinanden i trygge rammer, stille de spørgsmål, der eventuelt måtte være, og finde ud af, om Ringsted Lilleskole er et godt valg til netop jeres barn.

Er der særlige forhold omkring et barn, forventer skolen, at alle oplysninger er givet til skolen, herunder også samtykkeerklæring om, at skolen kan kontakte tidligere skole, PPR eller øvrige samarbejdspartnere.

Ringsted Lilleskole har som udgangspunkt ikke optagelseskriterier, men henvender sig til alle elever uanset køn, etnisk baggrund eller tro. Det er dog vigtigt, at alle parter (skole, elev og forældre) mener og tror på, at Ringsted Lilleskole er den rigtige skole.
Skolen bestræber sig desuden på, at klasserne har en nogenlunde ligelig kønsfordeling. Skolen kan have ventelister til de enkelte årgange.

Endelig information om prøveperiode og optagelse

Efter samtalerne, som afholdes med jer, vil I få endelig besked om hvorvidt jeres barn kan opstarte en prøveperiode som elev på Ringsted Lilleskole. Prøveperioden er typisk på minimum 14 dage.

Skolepenge betales ikke i prøveperioden.

Ved afslutningen af prøveperioden kontakter vi jer som familie for en snak samt beslutning om, hvor vidt jeres barn optages som elev på Ringsted Lilleskole.

Kontakt

Har I spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf.: 27840571 eller på mail: kontor@ringsted-lilleskole.dk.
Vi ser meget frem til at tage imod jeres barn og til et forhåbentlig godt og langt samarbejde.

Har I spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf.: 27840571 eller på mail: kontor@ringsted-lilleskole.dk.
Vi ser meget frem til at tage imod jeres barn, og til et forhåbentlig godt og langt samarbejde.

Made by Hjemmesider.dk