Lejrskoler

LEJRSKOLERS OVERORDNEDE FORMÅL PÅ RINGSTED LILLESKOLE

Ved et lejrskoleophold forstås i denne forbindelse undervisning og fælles oplevelser over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen. Lejrskoler er derfor et skolebaseret supplement/alternativ til den almindelige undervisning.
Formål med lejrskoler på Ringsted Lilleskole: At give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser, som de ikke får i en normal undervisning, gennem et socialt og et fagligt indhold.

Yderligere formål er at:

 • Styrke de sociale relationer årgangene imellem
 • Fokus på at bruge hinanden i leg såvel som i faglig tilgang
 • Styrke fællesskabet og samarbejdet, trods forskellighederne
 • Opleve skole og de voksne på en anden måde
 • Tilegne sig faglige kompetencer på anden vis end dagligdags undervisning

LEJRSKOLE INDSKOLING 0.-3. KLASSE ER MED 1-2 OVERNATNINGER

0.-1. klasse:

Sover og spiser på skolen eller i nærområdet i en nat.
Der er flere dagsture de 3 skoledage, som lejrskolen varer

Socialt:

 • At turde og kunne sove ”ude”, væk fra forældre
 • Tage del i det praktiske, som er omkring en lejrskole, dvs. egne ting, personlig hygiejne, rydde op efter måltider, hjælpe med praktisk vedr. måltider o.l.

Fagligt:

 • Naturoplevelser med udgangspunkt i faget natur-teknologi
 • Dansk og fortælling
 • Historie

2.-3. klasse:

Eleverne er afsted sammen i en hytte eller i nærområdet, dvs. Midtsjælland, der kan indlægges dagsture ifm. lejrskolen alt efter fagligt indhold.

Socialt:

 • At turde og kunne sove ”ude”, væk fra forældre i nærområdet.
 • Tage større del i og ansvar for det praktiske, som er omkring en lejrskole, dvs. egne ting, personlig hygiejne, rydde op efter måltider, hjælpe med praktisk vedr. måltider og lignende. Eventuelt lave morgenmad, smøre madpakker mm. samt medvirker med let rengøring.

Fagligt:

 • Naturoplevelser med udgangspunkt i faget natur-teknologi
 • Dansk og fortælling
 • Historie
 • Besøge andet bysamfund i nærområdet
 • Færdselsundervisning

LEJRSKOLE 4.-5. KLASSE, 2-3 OVERNATNINGER

4.-6. klasse kan tage af sted som stor fællesgruppe alle 3 klasser eller individuelt, her skelnes især til indbyrdes klassedynamik o.l.

Målet er man i mellemtrinnet bevæger sig længere væk fra Ringsted Lilleskole, som eksempelvis til Nordsjælland, Falster, Lolland, Møn og Fyn.

Fyn skal ét af årene være målet for en lejrskole for aldersgruppen.

Der kan indlægges dagsture ifm. lejrskolen ud fra faglige og kulturelle vinkler.

Socialt:

 • En videreudvikling af målene fra indskoling med større ”egen-kunnen”.
 • Eleverne skal kunne agere i fremmede omgivelser ud fra regler, aftaler, normer.

Fagligt:

 • Grundlaget er et tværfagligt tema for lejrskolen ud fra destinationen.

Kulturelt:

 • At eleverne får øget kendskab til kulturen og historien i det område hvor lejrskolen foregår. Det kan være sproglig dialekt, egnsretter, særlige fortællinger med mere.

LEJRSKOLE 7.-9. KLASSE, 4 OVERNATNINGER.

7. og 8. klasse:

 1. og 8. klasse er som de eneste klasse alene på lejrskole, og turen går ofte til Jylland.

Socialt:

 • En videreudvikling af målene fra indskoling og mellemtrin til, at man nu besidder med en ”egen-kunnen”.
 • Eleverne skal kunne agere i fremmede omgivelser ud fra regler, aftaler, normer.
 • Eleverne skal kunne agere i en fælles gruppe og være ansvarlige for alt praktisk på lejrskoleopholdet.
 • Eleverne skal kunne agere som gode repræsentanter for Ringsted Lilleskole.

Fagligt:

 • Der er et tværfagligt tema for lejrskolen ud fra destinationen. F.eks. historie som bærende element ved valg af Sønderjylland, eller Skagensmalerne i Nordjylland, klima og hav i Vestjylland m.m.

Kulturelt:

 • At eleverne får øget kendskab til kulturen og historien i det område hvor lejrskolen foregår. Det kan være sproglig dialekt, egnsretter, særlige fortællinger mm

9. klasse:

9. klasse tager på en sprog- og kulturrejse i Europa. Det vægtes ift. destination, at det ikke er et typisk familieferie valg. Det må gerne være et sted eller område, man normalt ikke ville have fokus på som f.eks. Færøerne, Malta m.m.

Socialt:

 • En videreudvikling af målene fra indskoling og mellemtrin til, at man nu besidder med en ”egen-kunnen”.
 • Eleverne skal kunne agere i fremmede omgivelser ud fra regler, aftaler, normer.
 • Eleverne skal kunne agere i en fælles gruppe og være ansvarlige for alt praktisk på lejrskoleopholdet.
 • Eleverne skal kunne agere som gode repræsentanter for Ringsted Lilleskole.

Fagligt:

 • Der er et tværfagligt tema for lejrskolen ud fra destinationen. F.eks. historie som bærende element ved valg af Polen, naturvidenskab ved valg af Island mm.
 • Eleverne skal opnå forståelse for og indsigt i et andet lands levevilkår, natur, traditioner, historie, gastronomi, udfordringer aktuelt.

Kulturelt:

 • At eleverne får øget kendskab til kulturen og historien i det område hvor lejrskolen foregår. Det kan være sproglig dialekt, egnsretter, særlige fortællinger m.m.
 • Herigennem får de mulighed for at afprøve og træne deres færdigheder i fremmedsprog. De får også indblik i andre kulturer, deres historie og ser, hvordan andre mennesker har indrettet deres liv.
 • Rejsen kan tage udgangspunkt i samtiden, og hvad der er aktuelt lige nu.

Rejsedøgn defineres som fra morgen svarende til skolestart og som tidligst afslutning kl. 14.

Made by Hjemmesider.dk