IT strategi

IT-vision, strategi og forventninger 2022-2025

”IT som en naturlig og uundværlig del af læringen”

På Ringsted Lilleskole har vi en vision om, at IT anvendes som en selvfølge og i et større omfang end tidligere.

Især fra 5. klassetrin vil mange grundbøger erstattes af I-bøger og undervisningsportaler, ligesom mange daglige træningsopgaver i fagene vil være digitale. Endvidere påbegyndes træning i større skriftlige skole- og afleveringsopgaver som rapporter, matematik med hjælpemidler, projektopgaver o.l.

Fra 4. klasse forventes en større og stigende brugeranvendelighed af Office-pakken (Word, Excel, Power Point, Publisher) samt brugen af Google share- funktioner som f.eks. Google Docs.

Elever og lærere skal anvende IT på flere niveauer jævnfør SAMR-modellen, som du kan læse mere om nederst på siden.

IT skal desuden være en naturlig del af inklusionsstrategien, f.eks. ved brug i dansk ved læse/stavevanskeligheder, forskellige andre inklusionsopgaver samt anderledes undervisningsopgaver.

Herudover skal IT bruges til undervisningsdifferentierende formål og som base for fællesskabsdannende aktiviteter.

Vi vil samtidig arbejde på, at IT bliver et bærende element i vores evalueringskultur, og at vi udnytter de muligheder, IT kan give os for individuel feedback og målsætning.

Skolens ledelse og bestyrelse arbejder derfor løbende med at ajourføre skolens IT-strategi i overensstemmelse med nuværende krav og teknologisk udvikling og har i den forbindelse indhentet erfaringer fra andre institutioner, som har stået i lignende situationer.

Det har været vigtigt for skolens ledelse og bestyrelse at finde en model, som fungerer for eleverne og forældrene samt ikke belaster skolen administrativt.

IPads’ brugerflade er efter vores vurdering fortsat den bedste løsning på de mindre klassetrin, da brugerfladen og -venligheden på iPads er bedre egnet til disse alderstrin.

Derfor har skolens ledelse og bestyrelse besluttet, at PC fremover skal anvendes fra og med 3. klassetrin, mens 0. til 2. klasse fortsat vil anvende iPads.

Det er også besluttet, at iPads vil være skoleejede, og kun kan anvendes i skoletiden. Ipads må således ikke tages med hjem.

Eleverne medbringer selv deres egen bærbare PC til undervisningen. Se endvidere krav og anbefalinger til disse i andet dokument.

Beslutningsgrundlaget for, at vi har valgt, at eleverne selv medbringer egen bærbare PC, er følgende:

 • at den månedlige leasingydelse vil blive forholdsvis høj grundet forsikringselementet
 • at flere og flere af eleverne i forvejen har en PC
 • at eleverne frit kan bruge PC til andet end skoleting
 • at elever og forældre frit kan vælge den PC, som de er fortrolige med
 • at skolen ikke har ressourcer til at stille med administrativt personale til support af PC

Andre institutioner har herudover gjort sig den erfaring, at de ofte skulle allokere en fuldtidsansat til at supportere elevernes PC’er, hvilket skolen ikke har økonomi eller ressourcer til.
Det er efter det oplyste muligt at tilkøbe supportaftaler til bærbare PC’er ved nykøb, hvis det ønskes. Ved at overgå til PC fra 3. klasse vil vores elever også tidligt blive fortrolige med anvendelse af PC’er og Office pakken.

Via skolens nuværende licensaftale med Microsoft, vil skolen sørge for, at eleverne får installeret Office pakken til gratis og fri afbenyttelse på elevernes egne, bærbare PC’er.

I det efterfølgende afsnit ”Strategimodel”, vil modellen blive gennemgået for de enkelte klassetrin.

Derudover vil vi:

 • Prioritere lærermøder til at kickstarte IT-strategien og planerne for implementeringen
 • Skabe rammer for, at der gror ejerskab omkring tablets og PC
 • Inddrage forældre i planer, visioner og forpligtigelser vedrørende tablet- og PC-brug
 • Skabe rammer for og undervisning i ”Digital dannelse” med eleverne i klassens tid og andre teamdage.

Forventninger til eleverne:

 • Eleven skal møde i skole med sin PC opladet hjemmefra.
 • Eleven skal indgå aktivt og ansvarsfuldt i læring og arbejde med digitale læremidler.
 • Eleven skal inddrage sin familie i brugen af PC´en.
 • Skoleejet låne iPad til skolebrug i skoletiden i 0.-1. klasse, på sigt 0.-2.klasse.
 • Skoleejet men forældrelejet iPad fra 2.-3. klasse (årgang 2019-2020)
 • Eleverne medbringer egen bærbar PC fra 4.- 9. klasse med start fra august 2022.
  Særskilt dokument om krav og forventninger til egen bærbar PC.

Forventninger til forældrene:

 • Forældrene skal vise opbakning omkring forventningerne til eleverne.
 • Forældrene skal orientere sig om og interessere sig for, hvad deres børn arbejder med på deres tablet eller PC..

Strategimodel – gældende fra d. 1. august 2022

Vores strategi tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

 • Alle elever i 0.-1. klasse har adgang til skoleejet låne-iPad i skoletiden
 • Alle elever i 2.-3. klasse (årgang 2019-2020) har skoleejet, men forældrelejet iPad, dog med Mosyle kontrol, dvs. låst af skolen ift. installationer af apps samt med allrisk-aftale:
  • Efterfølgende 1. klasser med opstart som efterfølgende årgange fra 2021 benytter skoleejet iPad i skoletiden.
  • 3. klasse (årgang 2019) benytter skolejet iPad i 1 periode på tre år. Herefter overgås der til egen bærbare PC i 4. klasse (pr. 01.08.2023)
  • 4. klasse (årgang 2018) overgår til elevejet PC pr. 01.08.2022,
  • Alle elever i 5. – 9. klasse benytter egen medbragt bærbare PC.
 • Skolen råder over 25 iPads, som kan lånes til skolebrug af elever i perioden uden leasingaftale og allrisk, se ovenfor.
 • Alle lærere har adgang til en arbejds-iPad samt kan efter anmodning låne en arbejds-PC (Microsoft baseret)
 • Skolen har 22 Microsoft baserede PC`er til klassebrug ved f.eks. intro til Geogebra i 3. klasse. Midlertidigt udlån ved nedbrud i elevs egen PC i 5.-9. klasse.
 • Netværk og de øvrige systemer, der skal understøtte brugen af tablets og computere, fungerer stabilt.

SAMR (SAMR-model for digital læring):

SAMR-modellen er nærmest blevet til en grundteori i arbejdet med digitale medier og læring. Modellen er udarbejdet af Ruben R. Puentedura, og beskriver i korte træk den transformation af læring, der kan forekomme i arbejdet med digitale medier.
Her er det (primært) eleven, som flyttes rundt.

Forklaring følger:

substitionsniveau erstatter man et analogt værktøj med et digitalt. Opgaven er den samme, og der er ingen direkte forbedringer, forandringer eller nye muligheder. Det kan fx dreje sig om, at man skriver på et active board og ikke en grøn tavle.

augmentationsniveau erstatter man et analogt værktøj med et digitalt. Opgaven er den samme, men der er forbedringer, forandringer eller nye muligheder. Det kan f.eks. dreje sig om, at man skriver på et active board og bruger funktioner, der hjælper til at gøre det simpelt.
F.eks. bruge de forud installerede geometriske figurer, terninger, skærmoptager. Skrive på websider, vise film osv.

modifikationsniveau er opgaven delvis forandret. Det endelige produkt er et andet. fordi der bruges forskellige digitale værktøjer. F.eks. video, billeder, elektroniske spil. Budskabet er ikke nødvendigvis så forandret fra en analog løsning af opgaven.

redefinitionsniveau er opgaven og produktet 100 % afhængig af det digitale. Produktet og processen kunne ikke eksistere og opstå uden det digitale værktøj.
Altså, når der opstår HELT nye muligheder, opgaver og produkter pga. digitale værktøjer.

Eksempelvis når vi tager en iPad i hånden og ikke bare bruger den til at skrive på eller som kamera, men bruger den til fx at skabe en interaktiv bog med videoer og links. En bog, som fx postes online og modtager feedback og skaber ny kollaborativ læring.

Det er vigtigt at pointere, at det ikke handler om en trinvis udvikling fra S til R. Det handler om, at der er fire tangenter at spille på. De giver alle mening til hver sin tid, og det er rigtig gavnligt, at man er bevidst om at bruge teknologi til at redefinere opgaver, processer og produkter.

Made by Hjemmesider.dk