Ansøgning og information om friplads og befordring

Friplads

Forældre med særligt behov har mulighed for at søge, tilskud til nedbringelse af skolepenge og fritidshjemsbetaling. Tilskuddet ydes ud fra indkomstgrundlaget. Ansøgningsblanket lægges på intras opslagstavle, når det er tid til at ansøge, og kan ligeledes hentes hos sekretæren på kontoret ved skoleårets start. Blanketten skal returneres senest primo september, og der kan kun søges i nævnte periode for det pågældende skoleår. Når skolen får besked om tilskuddet i december, vil forældrene få besked herom via mail og/eller intra om tilskuddet.

Befordring

Elever, som har brug for skolebuskort, har mulighed for i juni måned at bestille til det kommende skoleår. Ansøgningsblanketten lægges på intras opslagstavle, når det er tid til at ansøge, og kan ligeledes hentes hentes på kontoret fra 1. juni og 14 dage frem. Herefter vil kortene blive bestilt, således at eleven får buskortet på den første skoledag. Det er dog muligt at bestille buskort løbende hen over skoleåret, dog må der påregnes ca. 6-8 dage, før skolen modtager kortet. Skolen får tildelt et mindre beløb i befordringstilskud i december måned, som fordeles blandt dem, som har bestilt buskort. Forældrene vil få besked via mail og/eller intra om tilskuddet.

Made by Hjemmesider.dk