Princip for klassedannelse på Ringsted Lilleskole

Når der klassedannes på Ringsted Lilleskole, prøver vi at tage hensyn til

  • Placering på venteliste
  • Søskende på skolen
  • Lokal forankring
  • Ligelig kønsfordeling
  • At vi kan lykkes med de pædagogiske og faglige opgaver, som vi påtager os

Derfor vil vi altid have en indledende samtale med børn og forældre. Dette for at lære hinanden at kende og afklare hinandens forventninger til børnenes skolegang. Herved kan vi også, i forbindelse med skoleårets planlægning, imødekomme eventuelle særlige hensyn i forbindelse med den kommende klasse.
Vi har ikke faste optagelseskriterier, men vi ønsker dog at børnene er skoleparate, når de starter hos os.

Made by Hjemmesider.dk