Aktiv og undersøgende læring

Bæredygtighed:

På Ringsted Lilleskole anser vi bæredygtighed som samfundssind og tager medansvar for alles nutid og fremtid.

Vi prioriterer at alle på skolen har forståelse for og holdninger til, hvilken forskel bæredygtighed kan betyde for fremtiden. Dette skal kunne ses både i undervisningen samt i hele skolens hverdag.

Musikalitet:

På Ringsted Lilleskole anser vi musik som et bærende element for og i fællesskabet.

Vi vægter musik på alle klassetrin samt f.eks. morgensang, koncerter og andre arrangementer, hvor musik spiller en stor rolle.

Aktiv og undersøgende læring:

På Ringsted Lilleskole tror vi på, at forskellige tankegange er befordrende for indlæringen i alle fag.

Det betyder, at kreative tilgange i alle fag – samt ofte bevægelse og udeliv i hverdagen -er medvirkende til at alle sanser og læringskanaler bidrager til bedre læring og skoleliv.

Fællesskabet:

På Ringsted Lilleskole tror vi på, at et stærkt, trygt og forpligtigende fællesskab er bestående af børn, forældre og medarbejdere.

Vi mener, at et gensidigt forpligtigende fællesskab er en forudsætning for, at det enkelte barn trives på skolen samt, at forældrene oplever samhørighed med skolen.

Globalt udsyn:

På Ringsted Lilleskole tror vi på, at livsduelighed giver mod til at være og virke i verdenen.

Vi vægter at være en del af både det lokale og globale fællesskab.

Dette afspejles i hverdagens undervisning og menneskesyn. Ligeledes er vores årlige ”Lilleskole-uge” altid med udsynet for øje.

Made by Hjemmesider.dk