Bestyrelsen

Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de til enhver tid gældende love og regler for privatskoler.

Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, som forældrekredsen vælger på den årlige generalforsamling i tråd med skolens vedtægter.

Bestyrelsesarbejde kræver ingen andre forudsætninger, end at du har ét eller flere børn gående på skolen, og at du har lyst til og interesse i at være med til fortsat at udvikle og tilpasse de værdier, der ligger til grund for driften af Ringsted Lilleskole.

Den opgave løfter vi naturligvis i samarbejde med forældre, elever og skolens ansatte. I bestyrelsen får du muligheden for at få indflydelse på nuværende og fremtidige børns skolegang på skolen.

Du vil som bestyrelsesmedlem få indgående viden om mange af de processer, der hører med til at drive en skole. Bestyrelsen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt, og ingen personfølsomme oplysninger forlader bestyrelseslokalet

Martin Jon Albæk Pedersen

Bryan Wall

Rasmus Beyer Møller

Henrik Landin Weber Pedersen

Jonas Berthelsen

Anja Fausing Sundebo

Pernille Follmann Ballebye

Ida Rye Bøgedal

Anne Mette Christiansen

Læs mere om:

Login

Login for bestyrelsesmedlemmer til Intranet:
Klik her

Made by Hjemmesider.dk