Evakueringsplan 2024

Brandalarm:
Den første der opdager branden sørger for at aktivere skolens klokke med
vedvarende ringning. Derefter løber vedkommende til klasselokalerne for at råbe
besked.
Pedel: Sørger for at adgangsvej for brandvæsen er ryddet.

Evakuering:
Alle klasser følges med deres lærer/fhs-medarbejder til skolegården, hvor man
stiller op i klasse-/holdorden bag ved flagstangen mod Næstvedvej. Det er meget
vigtigt at dette sker hurtigt. Børn og voksne skal derfor ikke bruge tid på at samle
bøger, tasker eller andet sammen, men kun iføre sig fodtøj og evt. overtøj i
tilfælde af koldt vejr. Døre og vinduer lukkes. Der bruges kun vinduer som
flugtveje hvis dørene er spærrede af ild eller røg. Læreren/ fhs medarbejderen
foretager optælling af eleverne. Elever der er på toilet eller andet sted hentes af
den pågældende lærer/fhs-medarbejder før optælling. Alle børn bliver på stedet og
forholder sig rolige der, til der er givet meget klar besked fra skolelederen eller
dennes stedfortræder om at brandbekæmpelsen er overstået eller anden besked
om positionering.

Alarmering af brandvæsen:
Kontoret, pedellen eller evt. anden voksen der ikke har ansvaret for en gruppe
børn ringer til alarmcentralen.

Brandbekæmpelse:
Ingen, der har ansvar for børnegruppe/-klasse går i gang med dette, men
overlader dette til andet personale. I tilfælde hvor den voksne kan overskue
situationen foretages forsøg på brandbekæmpelse inden alarmering. Der ringes
vedvarende til alle børn er til stede.

Optælling af børn:
Det er vigtigt at der altid er fuld klarhed over hvor mange børn der er til stede
hver dag og hvor de er. Protokollen skal derfor føres hver dag og opbevares altid i
klassen.

Brandslukningsmateriel:
Almindeligvis betjenes brandslukningsudstyret af de voksne, men kan i sjældne
tilfælde betjenes af børnene efter anvisning fra en voksen.
Brandslukning med vand rettes ikke mod elektriske installationer.

Personligt beredskab:
Gør dig bekendt med brandslukningsudstyrs og brandtæppers placering så du altid
er klar over hvor det nærmeste og i situationen anvendelige udstyr befinder sig.
Du skal som voksen bevare roen og overblikket hvis branden opstår.

Brandøvelse:
Der skal afholdes brandøvelse mindst en gang hvert år.

Made by Hjemmesider.dk