Rammebeskrivelser for Oasen


I det følgende beskrives de overordnede overvejelser for aktiviteterne i Ringsted Lilleskoles fritidshjem Oasen.


Leg på tværs af klassetrin
I fritidshjemmet Oasen tilrettelægger vi så vidt muligt vores aktiviteter, så de kan favne børn på tværs af aldersskel. Vi ser det som en styrke når børnene kan lege på tværs af klasserne, og når de ældre børn i fritidshjemmet kan være med til at tage ansvar og hjælpe de mindste i en aktivitet. Derudover styrkes det sociale samspil og relationerne børnene imellem, gennem leg på tværs af klassetrin.
Det sker dog også, at vi planlægger aktiviteter for børn i mindre grupper – det kan f.eks. være aldersopdelte grupper i gymnastiksalen, hvor 0. og 1. klasse kan gå sammen på ét tidspunkt, og 2. og opefter på et andet.
Det kan medvirke til, at nogle af de lidt mere tilbageholdende børn fra de mindre klasser tør være mere med, ligesom det åbner op for, at de ældre børn kan få lov til at udfolde sig i f.eks. mere krævende motoriske aktiviteter.


Mulighed for fysisk udfoldelse
Vi tilstræber at tilbyde mulighed for fysisk udfoldelse i Oasen flere gange om ugen. Her får børnene mulighed for at få rørt sig og trænet grovmotorikken. Vi bruger salen hele året rundt, hvor især boldspil som stikbold er et hit på tværs af alle klassetrin, men også andre boldspil som høvdingebold, bordtennis og fodbold er et hit. Vi afholder årligt en turnering i både fodbold og bordtennis, som er store tilløbsstykker for børnene.
I sommerhalvåret suppleres brugen af salen også med leg på vores udeområder – især fodbold, rundbold og udendørs stratego er noget, der appellerer til børnene.


Mulighed for kreativ udfoldelse
Flere gange om ugen åbner vi op for vores kreative værksted, kaldet ”Multi”. Her planlægger vores kreative personale forskellige forløb i løbet af året, og der bliver tilrettelagt forløb der tilgodeser alle aldersgrupper i fritidshjemmet. I ”Multi” er der plads til ro og fordybelse, og arbejdet med de kreative forløb (f.eks. maleri eller perleplader), er med til at styrke finmotorikken.


Plads og rum til den frie leg
Efter en skoledag med krav til opgaver og koncentration, skal der være plads til at vælge selv når man går på fritidshjem. Her har vi netop fokus på, at det er i børnenes frie tid vi har dem hos os. Vi bestræber os således på at tilbyde spændende og varierede aktiviteter, som børnene har lyst til at vælge til, men lægger samtidig vægt på, at deltagelse i aktiviteter er på frivillig basis, og at der skal være plads og rum til den frie leg.

Storebørns-indsatsen
I bestræbelserne på at gøre det attraktivt for de ældre børn at bruge fritidshjemmet, har vi en række særlige aktiviteter målrettet børnene fra 3. klasse og op.
Hver mandag holder vi mandagsklub i 3. klasses lokale, hvor kun de ældre børn er med. Her hygges med te, PlayStation, stikbold, film og hvad vi ellers finder på.
Hver sommer tager vi de ældre børn med til Vilde Vulkaner, som er en stor børnefestival over tre dage, i Vordingborg.
Flere gange årligt holdes klubaften for de ældre børn, hvor vi spiser aftensmad sammen og dyrker det sociale og de indbyrdes relationer. Det er bl.a. en tradition, at vi afholder bordtennisturnering disse aftener.
Flere gange årligt tager vi de ældre børn med på en tur til en aktivitet på Midtsjælland.
Derudover vil der, som nævnt, være dage, hvor aktiviteter i f.eks. det kreative værksted eller gymnastiksalen, bliver målrettet de ældre børn.


Store børns medansvar
Som ældre barn i Oasen, har vi tillid til at man kan tage ansvar for visse opgaver. Dels ved f.eks. at hjælpe
yngre børn i fælles aktiviteter, men det kan også ske at vi aftaler med nogle af de ældre børn, at de
decideret tager ansvar for at afholde en aktivitet.
De ældre børn får også ofte lov til selv at sidde i det kreative værksted med mindre projekter, selv på dage hvor det ellers ikke bliver åbnet.
Ydermere bliver ældre børn indimellem inddraget i både planlægning, tilberedning og servering af vores
eftermiddagsmåltid kaldet ”café”.

Se i øvrigt vores aktivitetsoversigt for året, der hver sommer lægges på skoleporten (rlskole.dk) under
menupunktet ”Fritidshjemmet Oasen”, så kan du danne dig et overblik over hvornår der er planlagt hvilke
aktiviteter i løbet af året. Derudover kan du følge med i aktiviteterne for den kommende uge, i den ugeplan,der lægges på ForældreIntra hver uge

Made by Hjemmesider.dk