Skolens evakueringsplan 2019

Brandalarm:

Den første der opdager branden sørger for at aktivere skolens klokke med vedvarende ringning.

Pedel: Sørger for at adgangsvej for brandvæsen er ryddet.

Evakuering:

Alle klasser følges med deres lærer/voksenmedarbejder til skolens boldbane hvor man stiller op i klasse-/holdorden. Det er meget vigtigt at dette sker hurtigt. Børn og voksne skal derfor ikke bruge tid på at samle bøger, tasker eller andet sammen, men kun iføre sig fodtøj og evt. overtøj i tilfælde af koldt vejr. Døre og vinduer lukkes. Der bruges kun vinduer som flugtveje hvis dørene er spærrede af ild eller røg. Læreren/ voksen foretager optælling af eleverne. Elever der er på toilet eller andet sted hentes af den pågældende lærer/voksen før optælling. Alle børn bliver på boldbanen og forholder sig rolige der, til der er givet meget klar besked fra skolelederen eller dennes stedfortræder om at brandbekæmpelsen er overstået.

Alarmering af brandvæsen:

Kontoret, pedellen eller evt. anden voksen der ikke har ansvaret for en gruppe børn ringer til alarmcentralen.

Brandbekæmpelse:

Ingen, der har ansvar for børnegruppe/-klasse går i gang med dette, men overlader dette til andet personale. I tilfælde hvor den voksne kan overskue situationen foretages forsøg på brandbekæmpelse inden alarmering. Der ringes vedvarende til alle børn er til stede.

Optælling af børn:

Det er vigtigt at der altid er fuld klarhed over hvor mange børn der er til stede hver dag og hvor de er. Protokollen skal derfor føres hver dag og opbevares altid i klassen

Brandslukningsmateriel:

Almindeligvis betjenes brandslukningsudstyret af de voksne, men kan i sjældne tilfælde betjenes af børnene efter anvisning fra en voksen. Brandslukning med vand rettes ikke mod elektriske installationer

Personligt beredskab:

Gør dig bekendt med brandslukningsudstyrs og brandtæppers placering så du altid er klar over hvor det nærmeste og i situationen anvendelige udstyr befinder sig. Du skal som voksen bevare roen og overblikket hvis branden opstår.

Brandøvelse:

Der skal afholdes brandøvelse mindst en gang hvert år.

Made by Hjemmesider.dk